group-1

co2ok

Case – 01 september 2019

CO₂ok geeft consumenten de mogelijkheid om online aankopen klimaatneutraal te maken. Online aankopen zorgen voor CO₂-uitstoot. Denk hierbij aan de productie en transport van een gekocht item die de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Om deze CO₂-uitstoot terug te dringen helpt CO₂ok webshops bij het verduurzamen door producten te compenseren die het klimaat belasten.

Hoe werkt dat?
Consumenten kunnen bij het online aankopen vrijblijvend op de compensatieknop drukken om de klimaatimpact van hun aankoop te verminderen. De consument kiest en betaalt dus zelf voor de compensatie. Op sommige websites kiest meer dan 35% om te compenseren. CO₂ok werkt met een standaard percentage voor de berekening en biedt diensten aan om dit te verfijnen.

Partnerschap met FairClimateFund
De opbrengst van de plug-in wordt gebruikt om klimaatprojecten, zoals ons cookstove project in India te financieren. Dit zijn projecten die gericht zijn op de vermindering van CO₂-uitstoot en de opwekking van duurzame energie.

Voor meer informatie: CO2ok