Basa Magogo koken in Zuid Afrika

zuid afrika - basa magogo kooktechniek

In Zuid-Afrika gebruiken ongeveer een miljoen mensen steenkool om hun huizen te verwarmen en maaltijden te bereiden. Door de verbranding van kolen wordt naar schatting jaarlijks 4,3 miljoen ton CO₂ uitgestoten door de mensen in de townships.

Het Basa Magogo project is een lokaal geïntegreerd project waarbij bewoners van townships een andere techniek aanleren om kolen aan te steken waardoor het vuur van boven naar beneden brandt in plaats van beneden naar boven. De techniek Basa Magogo betekent in het Zoeloe: ‘Light it up Granny!’ en leidt tot een zuinigere en schonere verbranding.

Project detail

Project type
Koken
Project verificatie
Sustainable development goals

De totale impact van het project

138

co2-reductie

x duizend ton CO₂ gereduceerd

15

koken

x duizend huishoudens koken efficiënter

55

steenkool

ton steenkool bespaard

Het project in detail

Het NOVA Instituut is sinds 2009 de lokale partner van FairClimateFund voor de uitvoering van het Basa Magogo project. Lokale huishoudens gebruiken ruim een derde minder kolen met de verbeterde kooktechniek en dat komt neer op zo’n €35 per huishouden per jaar. Bovendien is er extra tijd voor geld genererende activiteiten doordat vrouwen veel sneller koken met behulp van Basa Magogo in plaats van de traditionele methode. Extra tijd voor geld genererende activiteiten en de besparingen in de uitgaven voor gezondheidszorg zijn moeilijker te kwantificeren, maar op basis van een aantal goed gedocumenteerde onderzoeken, wordt die besparing geschat op minstens 10 keer dat van de besparing op de aanschaf van kolen.

De traditionele manier van aansteken is wijdverspreid en daarom vindt er een uitgebreid programma plaats van kleinschalige groepsdemonstraties, enquêtes, monitoring en onderhoud om deze verbeterde techniek over te brengen.

South Africa video

Ik compenseer Fairtrade...

en draag bij aan betere leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.

Deel deze pagina

Onze klanten