Banner vrouwen met bomen in Peru

peru - herbebossing voor koffieboeren

In dit project zorgen boeren - die in het bovenste stroomgebied (3000m) van het koffieteeltgebied in Piura wonen - voor herbebossing van de regio. Hierdoor wordt erosie verminderd en de wateropslagcapaciteit verbeterd, wat de koffieboeren stroomafwaarts ten goede komt. Ze voorzien hiermee ook in hun eigen levensonderhoud door de winning en productie van hout uit duurzaam bosbeheer. Bovendien leggen de bomen gemiddeld 22 kilo CO₂ per boom per jaar vast.

Plattelandsontwikkeling en landbouw in de regio Piura in Peru zijn zeer vatbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Door ontbossing in de bovenste regionen van Sierra Piura worden de benedenstroomse koffieboerderijen bovendien getroffen door erosie en neemt de productiviteit af. Deze boerderijen zijn in handen van kleinschalige koffieboeren met elk minder dan 3 hectare. Zoals de meeste kleine boeren wereldwijd, hebben deze boeren weinig financiële mogelijkheden om te investeren in hun boerderijen of in hun omgeving.

In 2011 startten koffiecoöperatie Norandino en Progreso Foundation een herbebossingsprogramma in nauwe samenwerking met 11 boerengemeenschappen (ongeveer 400 gezinnen) die in het bovenste stroomgebied van het koffieteeltgebied wonen. In totaal is er meer dan 200 hectare bos aangeplant. Dit herbebossingsprogramma is het eerste in zijn soort dat is gecertificeerd door Gold Standard en de Fairtrade Climate Standard.

Project detail

Project type
Herbebossing
Project verificatie
Sustainable development goals
1. Einde aan armoede
downloads
Factsheet herbebossing voor koffieboeren

De totale impact van het project

12

co2-reductie

x duizend ton CO₂ wordt gereduceerd

542

bomen

x duizend bomen worden geplant

2

boeren

x duizend koffieboeren worden geholpen

Het project in detail

Dankzij de inkomsten van de CO2-credits is een programma voor duurzame herbebossing, een programma voor capaciteitsopbouw en een werkgelegenheidsprogramma voor boerenfamilies ontwikkeld. Er worden ook aanvullende activiteiten gefinancierd met de inkomsten uit CO2-credits, zoals de aanleg van visvijvers, moestuinen en champignonkwekerijen die bijdragen aan een gevarieerd dieet voor boerengezinnen. Tenslotte wordt (via inkomstendeling) geïnvesteerd in aanpassingsmaatregelen voor de benedenstroomse koffieboerderijen, zoals het planten van schaduwbomen en verbeterde snoeitechnieken. Op deze manier wordt de koffieproductie duurzamer, productiever en wordt er koffie van hogere kwaliteit geproduceerd.

Vanwege de behoeften van de gemeenschappen in het bovenste stroomgebied hebben FairClimateFund en Norandino een gezamenlijke ambitie opgezet om nog eens 500 hectare bos te realiseren in de komende 5 jaar.

peru-video
Deel deze pagina

Onze klanten