14biogas_uganda-1

oeganda - schoon koken op biogas

Het gebruik van biogas verbetert levensomstandigheden en helpt de gevolgen van klimaatverandering te beperken.
Biogas is een schone en hernieuwbare kookbrandstof. Bio-slurry geproduceerd door een biogasvergister is een uitstekende meststof en kan gezinnen helpen en extra inkomen opleveren.

Afrika staat bekend om hoge percentages sterfgevallen als gevolg van luchtvervuiling binnenshuis veroorzaakt door koken op brandhout of houtskool. Luchtvervuiling wordt wel de ‘stille moordenaar’ genoemd. Dit probleem is ernstig op het platteland van Oeganda, waar vrouwen gemiddeld meer dan drie uur per dag in de keuken doorbrengen om te koken en potten en de ruimte schoon te maken. Bovendien draagt koken op brandhout bij aan ontbossing.

Koken op biogas is een ideale oplossing. Biogas is een schone en hernieuwbare kookbrandstof. In Oeganda wordt biogas ook gebruikt voor verlichting in gebieden zonder toegang tot elektriciteit. Daarnaast produceert een biovergister ook bio-slurry die wordt gebruikt om gewassen te bemesten. Biogas is ook een oplossing om methaan emissies door koeien- en varkensmest tegen te gaan.

Het Uganda Biogas Programme wordt uitgevoerd door Biogas Solutions Uganda Ltd (BSUL). Het programma is gestart door Hivos, onder de paraplu van het Africa Biogas Partnership Programme, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse overheid, Hivos en SNV. Hivos en SNV hebben BSUL opgericht en versterkt. BSUL is inmiddels een sterke organisatie om biogasprojecten uit te voeren. In 2021 droeg Hivos ook de ontwikkeling en certificering van koolstofprojecten in Oost-Afrika over aan BSUL in samenwerking met Africa Bioenergy Programs Ltd in Kenia. In 2022 heeft FairClimateFund de verkoop van Gold Standard Carbon Credits, gegenereerd uit dit project, van Hivos overgenomen.

Project detail

Project type
Biogas
Project verificatie
Sustainable development goals
1. Einde aan armoede
2. Einde aan honger
downloads
Factsheet - Oeganda schoon koken op biogas

De totale impact van het project

142

co2-reductie

x duizend ton CO₂ gereduceerd

10

biogas

x duizend biogasinstallaties geïnstaleerd

5

huishoudens

x duizend huishoudens gebruiken bio-slurry als mest

Het project in detail

Biovergisters bieden voor huishoudens met vee een manier om hun afhankelijkheid van vervuilend brandhout en dure fossiele brandstoffen te verminderen. Koken met biogas is snel en rookloos. Het verbetert de gezondheid van vooral vrouwen en kinderen. Vrouwen hoeven geen hout meer te sprokkelen; koken gaat makkelijker en sneller, waardoor zwarte roetafzettingen in huis worden voorkomen.

Bovendien is mest in Oeganda erg duur terwijl de overgebleven digestaat van het biogasproces een uitstekende organische meststof is. Het gebruik van deze bio-slurry verbetert de bodemgezondheid en recyclet voedingsstoffen, wat boeren helpt om gewasopbrengsten te verbeteren en de bodem weerbaarder maakt tegen klimaatverandering. Door meer groenten en voedselgewassen te verkopen, krijgen gezinnen ook extra inkomen

Deel deze pagina

Onze klanten