Kantoor Arcadis

arcadis

Case – 07 september 2019

Al meer dan een eeuw werkt Arcadis aan de verbetering van onze leefomgeving – in Nederland én wereldwijd in meer dan 70 landen. Een leefomgeving die steeds meer onder druk staat door onder andere klimaatverandering.

Arcadis wil koploper zijn op het gebied van duurzaamheid

‘We moeten onze stinkende best doen om klimaatverandering tegen te gaan. En zorgen dat we kunnen inspelen op de gevolgen van een veranderend klimaat. Arcadis neemt daar een leidende rol in.’ FairClimateFund sprak met Elske de Jong, CSR Manager bij Arcadis Nederland.

elske-arcadis

Het begon allemaal met een groep Nederlandse boeren die in 1888 besloten om samen te werken voor het ontginnen van ‘woeste’ gronden en het aanleggen en onderhouden van bossen en grondverbeteringswerken. Anno 2018 delen de 2100 adviseurs, ingenieurs en projectmanagers van Arcadis nog steeds dezelfde passie als de boeren uit 1888: improving the quality of life.

Duurzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kun je voorbeelden geven op welke manier Arcadis bijdraagt aan een duurzame leefomgeving?

‘De grootste impact op duurzaamheid bereiken we via de projecten die wij voor klanten uitvoeren. Een mooi voorbeeld is het project Knooppunt Hoevelaken van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil met dit project niet alleen een betere doorstroming van het verkeer rondom knooppunt Hoevelaken en aangrenzende wegen, maar ook een verbetering van de leefbaarheid van de leefomgeving. Het project had een lange lijst wensen van alle betrokken overheden, bewoners en belangengroepen, maar slechts een klein budget. Samen met BAM en Van Oord, onze partners in dit project, hebben we de meeste wensen op duurzame wijze weten te vervullen. Met slechts één procent van de totale investeringskosten van het project kon het energieverbruik op knooppunt Hoevelaken tot nul worden teruggebracht. Daarbij moet je denken aan energie die wordt gebruikt voor verlichting en matrixborden. Gezamenlijk hebben we toen besloten om zonnepanelen in de klaverbladen aan te brengen die de benodigde energie kunnen leveren voor het knooppunt.

Een ander goed voorbeeld is de verbouwing van station Eindhoven. Het meest duurzame station van Nederland. Door actief onze klant te bewegen duurzaamheid mee te nemen en aanspraak te maken op een SDE+ subsidie voor duurzame energievoorziening, zijn we er toch in geslaagd om het project, inclusief duurzaamheidsmaatregelen zoals een grote lichtwand op zonne-energie, economisch haalbaar te maken.’

Wat doet Arcadis zelf om de klimaatvoetafdruk te verkleinen?

‘Arcadis wil graag koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Zo willen we onze CO₂-uitstoot bijvoorbeeld jaarlijks met vier procent verminderen. Dat is ruim twee keer zoveel als de meeste van onze concullega bureaus. In 2020 willen wij per fte veertig procent minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 2010. Dat is ambitieus, maar het ziet ernaar uit dat wij die doelstelling gaan halen. We zitten nu op 25% procent besparing ten opzichte van 2010. We gaan er alles aan doen om de ambitie van 40% te halen.

Waar ligt de komende jaren de focus bij Arcadis als het gaat om CO₂-besparing?

‘Onze CO₂-voetafdruk wordt voor meer dan negentig procent bepaald door onze mobiliteit: reizen met de auto, het vliegtuig en de trein. Als bedrijf doen we er alles aan om op dit punt onze CO₂-uitstoot te reduceren, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Zo heeft iedere werknemer van Arcadis een NS-Business Card en maakt zeventig procent van alle werknemers daar gebruik van. Gedragsveranderingscampagnes als het Low Car Diet helpen enorm om dit percentage ieder jaar te laten stijgen. Ook stimuleren we de keuze voor een duurzame leaseauto aan de hand van een bonus-malussysteem. Elektrificatie van de vloot is de volgende stap. Al onze leaseauto’s de deur uit doen, gaat helaas niet omdat we nu eenmaal projecten draaien waarbij we soms ‘s nachts aanwezig moeten zijn op locaties waar geen treinen (meer) rijden. Kortom: er liggen nog uitdagingen genoeg om onze CO₂-uitstoot als gevolg van onze mobiliteit te reduceren.’

Arcadis is een klimaatneutraal bedrijf. Waarom kiezen jullie voor CO₂-compensatie?

‘Compensatie neigt naar afkoping’ is een regelmatig gehoord punt van kritiek. We wilden alleen compenseren met een onderliggend plan om onze eigen CO₂-uitstoot structureel te verminderen. Door te compenseren geven we CO₂-uitstoot een prijs en daarmee ook klimaatneutraal zijn. Het stimuleert ons als bedrijf om naar CO₂ te kijken als een kostenpost. En daarmee maken we onze business case voor CO₂-reductie gezonder.

Wat gaf de doorslag om te kiezen voor carbon credits van FairClimateFund?

‘Met het geld dat wij betalen voor carbon credits van FairClimateFund kunnen wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de meest kwetsbaren voor klimaatverandering. Zowel op sociaal als economisch gebied. Het Chulikaproject van FairClimateFund in India sluit naadloos aan bij onze passie: het verbeteren van de leefomgeving van mensen wereldwijd.’

Voor meer informatie: www.arcadis.nl

Ik compenseer Fairtrade...

en draag bij aan betere leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding