slider-zakelijk.jpg

4365

CHULIKA'S: VERBETERDE HOUTOVENS IN RURAAL INDIA

Op het platteland van India is 80 tot 90% van de energie afkomstig uit niet-hernieuwbare biomassa. De brandstof wordt vaak gebruikt in inefficiënte fornuizen, met als gevolg een complex mengsel van verontreinigende deeltjes en niet efficiënte verbranding. Luchtvervuiling binnenshuis veroorzaakt jaarlijks 4 miljoen sterfgevallen. Met het oog op versterken van de positie van de vrouw werd in 2011 de Janara Samuha Mutual Benefit Trust (JSMBT) opgericht als een community-based organisatie. De leden van JSMBT streven naar economische ontwikkeling en welzijn in hun dorpen. Om deze doelen te bereiken verspreidt JSMBT 36.000 efficiëntere houtovens in 127 dorpen in het Raichur district in Karnataka, India. ​Lees ook het inspirerende blog van collega Maarten Derksen tijdens een werkbezoek aan dit project.

< UPDATE: Chulikaproject onlangs Fairtrade Climate Standard gecertificeerd! >

PROJECT IN DETAIL
Dit project vervangt de traditionele, inefficiënte houtoven bij 18.00 huishoudens met efficiënte kookovens, de “Chulika” houtoven in Raichur. Een gebied met een ernstig tekort aan biomassa. Deze is in dit gebied sterk afgenomen en de vraag naar hout overschrijdt het aanbod.

De Chulika bespaart het houtgebruik met 67,5% en heeft een thermisch rendement van 30,8%. Hierdoor vermindert het project de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en giftige stoffen die ontstaan uit het gebruik van niet-hernieuwbare biomassa. Het ontwerp van de Chulika zorgt er voor dat lucht wordt voorverwarmd en er een volledige verbranding is zonder zichtbare rook en slechts kleine hoeveelheden as. De houtoven is geschikt voor huishoudens op het platteland om te koken, grillen, typisch Indiaas plat brood te bakken, en water te verwarmen.

Van deelnemende gezinnen wordt verwacht dat zij een fee van 20 roepie betalen om ‘Chulika lid’ van JSMBT te worden en 180 Roepie voor de registratie van de houtovens. De vergoeding wordt betaald nadat het huishouden de gebruiksovereenkomst heeft ondertekend. De gebruikersovereenkomst schetst de verantwoordelijkheden van de deelnemende gezinnen en de organisatie in het project en dat na afbetaling van de financiering met CO₂-rechten de inkomsten van verkoop worden verdeeld onder de huishoudens en JSMBT. JSMBT onderneemt van deze inkomsten activiteiten om het klimaatbewustzijn in Raichur te vergroten.

LOCAL BENEFITS

Economisch: Omdat er minder tijd nodig is om hout te sprokkelen kan de kok(in) die extra tijd besteden aan activiteiten die inkomsten genereren. Zoals in het onderdeel 'Fair Trade' wordt uitgelegd, genereert het project verkoopbare carbon credits voor de huishoudens. Daarnaast worden er vaste en tijdelijke banen gecreëerd in het produceren, verspreiden en onderhouden van de ovens, evenals in het monitoren van de CO₂-reductie. Daarnaast ontvangen de vrouwelijk deelnemers van JSMBT rente over de leningen verstrekt voor het project.

Huishoudelijk niveau: Dit project zal de leefomstandigheden en positie van de vrouwen, die lange afstanden lopen op zoek naar brandhout verbeteren doordat er minder hout nodig is om te koken. De kwaliteit van leven zal sterk toenemen omdat er minder rook en uitstoot in de keuken zal zijn en de familie kan genieten van samen eten.

Gezondheid: Luchtvervuiling binnenshuis is het vijfde grootste risico voor de gezondheid in de ontwikkelingslanden. Wereldwijd sterven jaarlijks 4 miljoen mensen door de blootstelling aan rook tijdens het koken, meer dan aan malaria of Hiv/Aids. Sinds de vroege jaren 1990 hebben een toenemend aantal geavanceerde epidemiologische studies een verband gelegd tussen blootstelling aan luchtverontreiniging binnenshuis en longontsteking bij kinderen, chronische obstructieve longziekte (COPD) en longkanker bij volwassenen. Ook is er verband gelegd met vormen van kanker, tuberculose, hart- en vaatziekten, mislukte zwangerschappen, astma en staar. Dit project leidt tot een zeer sterke reductie van rook binnenshuis, wat resulteert in minder ademhalingsproblemen en vroegtijdige sterfgevallen in de dorpen.

Meer weten over de positieve impact die dit project heeft op de lokale bevolking?
Bekijk de persoonlijke verhalen achter dit project of lees het inspirerende blog van collega Maarten Derksen tijdens een werkbezoek.

FAIR CREDITS
FairClimateFund (FCF) financiert de volledige productie, het onderhoud en de monitoring van 36.000 Chulika’s. Elk jaar produceren de huishoudens CO₂-rechten met de Chulika’s waarmee de financiering wordt terugbetaald. Na 5 jaar is de investering afbetaald. Met andere woorden: FCF wordt terugbetaald in CO₂-rechten. Na afbetaling heeft de familie het recht om de CO₂- rechten samen met JSMBT te verkopen op de open markt.

GOLD STANDARD ÉN FAIRTRADE GECERTIFICEERD
FairClimateFund investeert alleen in projecten die in aanmerking komen voor een Gold Standard certificatie. Gold Standard garandeert de voordelen voor het klimaat en de lokale bevolking en dat het project additioneel is. Het Chulikaproject in India is daarnaast -als tweede project ter wereld- ook gecertificeerd volgens de Fairtrade Climate Standard, de nieuwe hoogste standaard voor CO₂-rechten.

PROJECT PARTNER
FCF is sinds begin 2011 partner van JSMBT en voorziet de organisatie met financiering voor de productie en verspreiding van 36.000 Chulika’s, eind 2012 zijn er 33.000 geplaatst. Het is een partnerschap voor de lange termijn, met als doel vermindering van de CO₂-uitstoot en verbeterde leefomstandigheden. Daarmee worden de houtovens gemonitord en onderhouden tot ze zijn afbetaald en inkomsten uit de CO₂-rechten op huishoudelijk niveau kunnen worden gegenereerd.

PROJECT LOCATION

 

bg_image1