slider-nonprofit.jpg

7968

KOFFIEBOEREN HERBEBOSSEN IN PERU

Peru is een groot land met een enorme diversiteit aan landschappen en extreme fysieke contrasten. Boerengemeenschappen die in het hooggebergte van Piura leven, behoren tot de armste boeren in Peru. De toenemende degradatie van natuurlijke hulpbronnen is een groot probleem. De combinatie van grootschalige ontbossing – ten behoeve van de vraag naar brandhout en bouwmaterialen – en de uitbreiding van de infrastructuur leidt tot snelle woestijnvorming. Dit heeft enorme gevolgen voor de watercyclus en voedselproductie. NorAndino is een coöperatie van kleine boeren die landbouwgewassen telen als cacao, koffie en suiker. Samen met de lokale NGO Progrese – tegenwoordig ProClimate – en verscheidene andere belanghebbenden, herbebossen zij hun directe leefomgeving.

PROJECT IN DETAIL

De toenemende degradatie van natuurlijke hulpbronnen in Piura, Peru is een groot probleem voor lokale boeren. Twee belangrijke problemen zijn geïdentificeerd. Ten eerste tast de toenemende droogte de koffieproductie aan, maar de aangetaste bodems beïnvloeden ook de bestaanslandbouw.

In 2009 heeft ProClimate, in samenwerking met NorAndino, een herbebossingsproject opgestart voor 10 boerengemeenschappen. De lokale boeren hebben zelf de boomsoorten voor de herbebossing gekozen, zoals den, els en polylepis.

Het project heeft al geleid tot 213 hectare aan bosgebied waarmee zo’n 2.000 lokale boeren geholpen zijn. Er zit echter veel meer potentie in de regio. Vele omliggende boerengemeenschappen hebben interesse getoond om deel te nemen aan het project en ook diverse bestuurlijke organisaties zijn geïnteresseerd in de aanpak.

Het project produceert gemiddeld 7 carbon credits per hectare per jaar. Daarnaast leveren de bomen op de lange termijn ook andere inkomsten voor de gemeenschappen dankzij het kwalitatieve hout. Deze opbrengsten worden voor 213 hectare bos geschat op USD 1.330.000 na 25 jaar.

LOKALE VOORDELEN

Economisch: Kopers van CO2-rechten profiteren op twee manieren. Ten eerste compenseren ze hun CO2-uitstoot en ze moedigen een veerkrachtige koffieproductie in de keten aan. De CO2-opbrengsten worden gebruikt om stroomopwaartse activiteiten te financieren en 10% van de inkomsten wordt gebruikt voor activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie. Bovendien profiteren boeren door een bescheiden bedrag per geplante boom en technische ondersteuning bij het opzetten van een houtbedrijf of moestuin.

Milieu en klimaat: Naast de opname van CO2 door herbebossing worden ook andere voordelen voor het milieu verwacht, zoals een verbeterde toegang tot water, het voorzien van leefgebied voor het lokale wildleven en het behoud van bedreigde boomsoorten.

Gezondheid: Het project levert nog meer welzijns- en gezondheidsvoordelen op, zoals een gevarieerd dieet door de aanleg van moestuinen, visvijvers en paddestoelenkwekerijen. Bovendien zorgt het toegenomen inkomen ervoor dat boeren bijvoorbeeld hun ziektekosten kunnen betalen.

EERLIJKE RECHTEN
Het herbebossingsproject is in juli 2011 voor het eerst CarbonFix-GoldStandard A/R gecertificeerd. Sindsdien heeft het project voornamelijk carbon credits verkocht aan koffiebranders die hun CO2-uitstoot wilden compenseren. 10% van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in duurzame maatregelen in de lager gelegen koffiegebieden in Piura, waardoor de koffiebranders in feite investeren in hun eigen productieketen. Het project genereert nog steeds veel aandacht voor deze innovatieve methode. De CO2-opbrengsten worden ook gebruikt om technische assistentie te leveren aan de boerengemeenschappen en om alternatieve voedselbronnen te introduceren, zoals visvijvers en paddestoelenkwekerijen.

GOLD STANDARD EN FAIRTRADE GECERTIFICEERD
FairClimateFund verkoopt alleen carbon credits die Gold Standard gecertificeerd zijn. Gold Standard garandeert de voordelen voor het klimaat en de lokale bevolking. Het herbebossingsproject in Peru is daarnaast ook gecertificeerd volgens de Fairtrade Climate Standard, de nieuwe hoogste standaard voor CO2-rechten.

PROJECT PARTNER
FairClimateFund verkoopt de Fairtrade carbon credits door van ProClimate. ProClimate is een spin-off van de lokale NGO Progreso. In 2008 bundelde ProClimate zijn krachten met koffie coöperatie NorAndino en andere belanghebbenden in een poging de toenemende degradatie van de natuurlijke hulpbronnen aan te pakken in Piura.

PROJECT LOCATIE

bg_image1