Klimaatneutrale Koffie

4589

VERBETERDE HOUTOVENS BIJ KOFFIEBOEREN IN ETHIOPIE

De koffiesector in Ethiopië wordt bedreigd door ontbossing en klimaatverandering. Koffie is extreem gevoelig voor temperatuurstijging. Eén graad hoger zorgt al voor kwaliteitsverlies, twee graden betekent productiviteitsverlies, en bij drie graden heeft de struik moeite te overleven. Vooral kleine boeren worden hard getroffen. Zij zijn voor hun bestaan direct afhankelijk van de opbrengst van hun land en zijn financieel niet in staat om zich te weren tegen de gevolgen. Daarom investeert FairClimateFund samen met koffiecoöperatie OCFCU in de verspreiding van 20.000 schonere houtovens bij kleine koffieboeren in Ghimbi en omgeving.

PROJECT IN DETAIL

De snelle ontbossing in Ethiopie heeft een rechtstreeks verband met armoede. De lokale bevolking moet nu eenmaal in haar dagelijks onderhoud voorzien, 46% van de kap is toe te schrijven aan de dagelijkse energiebehoefte. En de tweede oorzaak is de behoefte aan nieuw bouwland voor voedsel en koffieteelt. De meeste boerenfamilies zijn voor zo’n 75% van hun inkomen afhankelijk van koffie.

Dit project is onderdeel van het Fairtrade Carbon Partnership (FCP) dat alternatieven aanreikt om het inkomen en de leefomstandigheden van 10.000 koffieboeren en hun families in Oromia te verbeteren zonder schade te doen aan de natuurlijke omgeving. Kijk voor meer informatie over alle projecten op www.klimaatneutralekoffie.nl

In dit project worden 20.000 efficiënte houtovens samen met lokale producenten en koffiecoöperatie OCFCU gedistribueerd bij 10.000 koffieboeren. Elk huishouden gebruikt één oven voor algemeen gebruik en één om de Injera te bakken, een plat rond brood van Teff meel. Koken op deze efficiënte houtovens vermindert het houtgebruik met 50% en de CO2-uitstoot tot 70% ten opzichte van de oude situatie. Daarnaast komen er 24-45% minder schadelijke roetdeeltjes in de lucht en halen de vrouwen een tijdswinst van wel 30 minuten bij de bereiding van een maaltijd. De koffieboeren betalen voor de houtoven deels in cash en deels met de CO2-rechten die het gebruik oplevert.

LOKALE VOORDELEN

Economisch: Omdat er minder tijd nodig is om hout te sprokkelen en te koken kan de vrouw die extra tijd besteden aan activiteiten die inkomsten genereren. Het inkomen van de familie stijgt verder door de trainingen die aan boeren gegeven worden voor beter beheer van het bos. Daarnaast genereert het project verkoopbare carbon credits voor de huishoudens. En worden er vaste en tijdelijke banen gecreëerd in het produceren, verspreiden en onderhouden van de ovens, evenals in het monitoren van de CO2-reductie.

Gezondheid: Wereldwijd koken meer dan 3 miljard mensen op open vuur en sterven jaarlijks 4 miljoen mensen door de blootstelling aan rook tijdens het koken. Luchtverontreiniging binnenshuis kan onder andere longontsteking, mislukte zwangerschappen, astma, en staar veroorzaken. Omdat het vaak vrouwen zijn die tijd bij het vuur doorbrengen hebben zij extra veel last van deze klachten. Dit project leidt tot een zeer sterke reductie van rook binnenshuis, wat resulteert in minder gezondheidsproblemen in de dorpen.

Milieu en klimaat: 97% van de huishoudens in Ethiopië kookt op hout. Dit is dan ook een belangrijke oorzaak van ontbossing. Door het gebruik van open vuur te vervangen voor efficiënte ovens hebben de families de helft minder hout nodig. De boeren kunnen bovendien hun land efficiënter gebruiken en de schaduwbomen noodzakelijk voor de koffieproductie laten staan. Het vermijden van boskap en bosbeheer draagt bij aan het bestrijden van klimaatverandering wereldwijd.

Meer weten over de positieve effecten op de lokale bevolking?
Bekijk de persoonlijke verhalen achter dit project en lees ook het verslag van een werkbezoek van collega Maarten Derksen.

PROJECT LOCATIE

EERLIJKE RECHTEN

FairClimateFund werkt volgens de Fairtrade criteria zodat de producenten, oftewel de koffieboeren,  een eerlijke prijs ontvangen en delen in opbrengsten van de verkoop van emissierechten. En wellicht nog belangrijker, de koffieboer is eigenaar van de CO2-rechten. Een ‘fairtraded’ emissierecht beloont de producent, en niet alleen de projectontwikkelaar of de handelaar. Dat maakt de handel in emissierechten eerlijk.

PROJECT PARTNER ETHIOPIË

De Oromia Coffee Farmers Cooperative Union (OCFCU) is de Ethiopische partner in het programma. De Union werd in 1999 opgericht om tegenwicht te bieden aan de particuliere koffie-industrie, die het boerenbelang niet altijd op de eerste plaats heeft staan. Inmiddels zijn 311 lokale coöperaties aangesloten, samen goed voor meer dan 288.000 leden.

OCFCU is een sterke Fairtrade partner. Ze helpt haar leden om met betere koffie en rechtstreekse export meer aan hun koffie te verdienen. De Fairtrade premie heeft grote waarde voor de gecertificeerde coöperaties. De premie wordt besteed aan onderwijs en gezondheidszorg, lokale wegen, bruggen en sanitaire voorzieningen.

FAIRTRADE CARBON PARTNERSHIP

Fair Carbon Partnership (FCP) programma is een initiatief van Stichting Max Havelaar (Fairtrade) en ICCO. Het doel is om kleine boeren en hun families economisch sterker te maken, ontbossing tegen te gaan en de boeren te ondersteunen bij de impact van klimaatverandering en de productie van gewassen te beschermen.

Klimaatneutrale koffie is het eerste Fair Carbon Partnership; uniek van dit partnerschap is dat alle schakels in de keten hun verantwoordelijkheid nemen. De koffie coöperatie in Ethiopië voert projecten uit die haar leden een beter bestaan geven en hun productiemilieu beschermen. Koffiebranders pakken hun eigen energiegebruik aan en wat in de keten nog aan uitstoot overblijft, compenseren zij met eerlijke emissierechten die zijn gegenereerd door de Fairtrade koffieboeren zelf.

GOLD STANDARD

GoldStandard_Logo_2015

FairClimateFund investeert alleen in projecten die in aanmerking komen voor een Gold Standard certificatie. Gold Standard garandeert de voordelen voor het klimaat en de lokale bevolking en dat het project additioneel is. Gold Standard is momenteel de hoogste standaard voor CO2-rechten.

* Photo coffee plant by Detlef Overmann ** Photo efficient stove by Jenna Heysters

bg_image1