slider-fairtradedco2.jpg

4375

BASA MAGOGO: VERBETERDE KOOKTECHNIEKEN IN ZUID AFRIKA

In Zuid-Afrika gebruiken ongeveer 1 miljoen mensen steenkolen om hun huizen te verwarmen en maaltijden te bereiden. Door het gebruik van kool zijn naar schatting 26% van alle ziekenhuisopnames voor ademhalingsproblemen en ziektes veroorzaakt door de inademing van de dodelijke rook die hierbij vrijkomt. Daarnaast wordt er door de verbranding van kolen naar schatting jaarlijks 4,3 miljoen ton CO₂ uitgestoten door de mensen in de Townships.

Het Basa Magogo project is het eerste geregistreerde Gold Standard project in zijn soort in de wereld. Door training verandert het project de manier van de verbranding van de kolen. Het is een lokaal geïntegreerd programma waarbij bewoners van Townships de Basa Magogo manier aanleren om kolen aan te steken. Het resultaat is een zuinigere en schonere verbranding waardoor de uitstoot van CO₂ en negatieve gezondheidseffecten drastisch verminderen.

PROJECT IN DETAIL

De techniek “Basa Magogo” betekent: ‘Light it up, Granny!’ in het Zoeloe. De Basa Magogo methode is vernoemd naar een lid van de gemeenschap van eMbalenhle in de buurt van Secunda, Zuid-Afrika, oma Nebelungu Mashinini. Ze perfectioneerde de methode van aansteken toen het Nova Instituut in 2004 de methode introduceerde en testte in de gemeenschappen.

Traditioneel wordt het vuur opgebouwd door het plaatsen van brandhout en andere ontstekingsmaterialen op de bodem van de haard of vuurpot en de kolen worden daar bovenop geplaatst. De Basa Magogo techniek bestaat uit het plaatsen van de kolen op de bodem van de kachel of vuurpot, gevolgd door het brandhout of andere ontstekingsmaterialen, en dan nog een handvol kolen boven op het vuur. Hierdoor brandt het vuur van boven naar beneden plaats vanaf de bodem naar boven.

De traditionele manier van aansteken is wijdverspreid en daarom vindt er een uitgebreid programma plaats van kleinschalige groepsdemonstraties, enquêtes, monitoring en onderhoud plaats om deze verbeterde techniek over te brengen.

LOKALE VOORDELEN

Economisch: De besparing op in de inkoop van steenkolen is gemiddeld €60 per huishouden per jaar en er is extra tijd voor geld genererende activiteiten, En ook al zijn de besparingen in de uitgaven voor gezondheidszorg moeilijker te kwantificeren, op basis van een aantal goed gedocumenteerde onderzoeken wordt die besparing geschat op minstens 10 keer dat van de besparing op de aanschaf van kolen.

Huishoudelijk niveau: Studies door de Raad voor Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoek in Zuid Afrika tonen aan dat de tijd die nodig is om de kooktemperatuur te bereiken met behulp van Basa Magogo maar 10 minuten is terwijl het 60 minuten kostte met de traditionele verwarming van water.

Gezondheid: 90% vermindering van rook binnenshuis en 80% vermindering van de luchtverontreiniging, beter zicht en minder risico voor de gezondheid.

Omgeving: 50% minder kool wordt gebruikt voor dezelfde hoeveelheid warmte en dus 300,7 kg kool wordt er per huishoudens per jaar minder gebruikt. Dit komt neer op 1,3 ton CO₂ minder per gezin per jaar!

Meer weten over de positieve effecten op de lokale bevolking?
Bekijk de persoonlijke verhalen achter dit project.

EERLIJKE RECHTEN

De kosten van de uitvoering van het project zijn 100% gedekt door de verkoop van carbon credits door FCF. Carbon financiering maakt de Basa Magogo demonstraties mogelijk in de sloppenwijken van Zuid Afrika. Daarnaast worden de inkomsten uit de verkoop van carbon credits gedeeld met het Nova Instituut dat het project uitvoert. Het doel is om opnieuw een aanzienlijk bedrag terug in de gemeenschap te investeren op een bruikbare en meetbare manier.

PROJECT LOKATIE

 

PROJECT PARTNER

FCF is sinds 2009 partner van het NOVA institute en voorziet de organisatie met financiering voor de uitbreiding van het Basa Magogo programma. Het is een partnerschap voor de lange termijn met als doel 280.000 huishoudens te bereiken.

 

GoldStandard_Logo_2015

 

GOLD STANDARD

FairClimateFund investeert alleen in projecten die in aanmerking komen voor een Gold Standard certificatie. Gold Standard garandeert de voordelen voor het klimaat en de lokale bevolking en dat het project additioneel is. Gold Standard is momenteel de hoogste standaard voor CO2 rechten.

 

bg_image1