Klimaatneutrale Koffie

4349

BAGEPALLI COOLIE SANGHA: BIOGAS PROJECT OP HUISHOUDELIJK NIVEAU

Het Kolar district in de deelstaat Karnataka is één van de meeste onderontwikkelde gebieden in India, waar voornamelijk dagloon arbeiders en kleine boeren leven in slechte omstandigheden. De vervuilde straten zorgen voor gezondheids- en klimaatproblemen, de omstandigheden binnen zijn amper beter te noemen doordat de traditionele oventjes, gemaakt van steen en klei en welke branden op kerosine en hout, zeer schadelijke rook veroorzaken. 

PROJECT IN DETAIL

De Coolie Sangha wordt gefinancierd door contributies van de deelnemende families. De coöperatie onderneemt verschillende ontwikkelings activiteiten, onder andere op het gebied van educatie voor kinderen, gemeenschap en gezondheid, kleinschalige kredietverstrekking, activiteiten om weduwen en verlaten vrouwen te ondersteunen, landbouw ontwikkeling en projecten op huishoudelijk niveau voor duurzame energie, zoals biogas.

Het doel van dit biogas project is om 12.000 biogasinstallaties van 2m3 te bouwen voor de huishoudens in het Chickballapur District, en op deze manier kerosine en hout voor koken en warm water door biogas te vervangen. Een biogasinstallatie van 2 kuub geeft voldoende gas voor een gezin van 4-5 mensen om dagelijks te koken. Koken vindt plaats op een tweepits gasfornuis met een vlam van 870 graden. De biogasinstallaties worden gefaseerd geïnstalleerd.

De huishoudens helpen met de bouw van de biogasinstallatie en storten koeienmest en organisch afval in de installatie. De technologie is verfijnd en getest in India, en is al vele jaren in gebruik. Door het gebruik van de verschillende bronnen van biogeen afval in een beheerst vergisting en verbrandingssysteem, is het biogas geschikt voor koken en verwarming van water op een veilige en milieuvriendelijke manier.

LOKALE VOORDELEN

Economisch: Omdat er minder tijd nodig is om hout te sprokkelen heeft het huishouden extra tijd te besteden aan andere activiteiten die inkomsten genereren. Zoals in het onderdeel 'eerlijke rechten' wordt uitgelegd, genereert het project verkoopbare carbon credits voor de huishoudens. Daarnaast worden er vaste en tijdelijke banen gecreëerd in het opbouwen en onderhouden van de installaties, evenals in het monitoren van de CO₂-reductie.

Huishoudelijk niveau: Wanneer het project is voltooid zullen ruim 10.000 huishoudens het vuil dat nu de straten vervuild kunnen inzetten voor een duurzamer en gezonder alternatief voor hun hout en kerosine oventjes. Geld dat eerder nodig was om kerosine te kopen en voor dokterskosten kan worden gebruikt voor andere doelen. Het residu van het vergistingsproces is een slurry dat gebruikt kan worden als meststof en dat vruchtbaarder is dan de oorspronkelijke mest.

Gezondheid: Luchtvervuiling binnenshuis is het vijfde grootste risico voor de gezondheid in de ontwikkelingslanden. Wereldwijd sterven jaarlijks 4 miljoen mensen door de blootstelling aan rook tijdens het koken, meer dan aan malaria of Hiv/Aids. Sinds de vroege jaren 1990 hebben een toenemend aantal geavanceerde epidemiologische studies een verband gelegd tussen blootstelling aan luchtverontreiniging binnenshuis en longontsteking bij kinderen, chronische obstructieve longziekte (COPD) en longkanker bij volwassenen. Ook is er verband gelegd met vormen van kanker, tuberculose, hart- en vaatziekten, mislukte zwangerschappen, astma en staar. Dit project leidt tot een volledige reductie van rook binnenshuis, wat resulteert in minder ademhalingsproblemen en vroegtijdige sterfgevallen in de dorpen. Daarnaast is er een vermindering van de gezondheidsproblemen gerelateerd aan hygiënische problemen veroorzaakt door afval in en om het huis.

Milieu: Er is minder milieuvervuiling door betere afvalverwerking en een verbetering in kwaliteit van de gewassen door hoogwaardige bemesting. Er is een daling van 2,7 ton CO₂-uitstoot per installatie per jaar.

Meer weten over de positieve effecten op de lokale bevolking?
Bekijk de persoonlijke verhalen achter dit project, lees het inspirerende blog van collega Maarten Derksen tijdens een werkbezoek of bekijk welke bijkomende positieve effecten een recent onderzoek van de Colombia Universiteit nog meer uitwees.

EERLIJKE RECHTEN

FairClimateFund financiert de volledige bouw, het onderhoud en de monitoring van 12.000 biogasinstallaties. Elk jaar produceert de biogasinstallatie CO₂-rechten die aan FairClimateFund worden geleverd. Met andere woorden: FairClimateFund wordt terugbetaald in CO₂-rechten. Na afbetaling heeft de familie het recht om de CO₂-rechten door de Bagepalli Coolie Sangha te verkopen op de open markt.

GoldStandard_Logo_2015GOLD STANDARD & FAIRTRADE GECERTIFICEERD
FairClimateFund investeert alleen in projecten die in aanmerking komen voor een Gold Standard certificering. Gold Standard garandeert de voordelen voor het klimaat en de lokale bevolking en dat het project additioneel is. Gold Standard is momenteel de hoogste standaard voor CO₂-rechten. Het biogasproject in India is daarnaast ook gecertificeerd volgens de Fairtrade Climate Standard, de nieuwe hoogste standaard voor CO₂-rechten.

PROJECT PARTNER

FairClimateFund is sinds begin 2009 partner van ADATS en voorziet de organisatie met financiering voor de productie en verspreiding van 12.000 biogasinstallaties en versterking van de coöperatie. Het is een partnerschap voor de lange termijn, met doel om de biogasinstallaties te monitoren en te onderhouden tot de installaties zijn afbetaald en inkomsten uit de CO₂-rechten op huishoudelijk niveau kunnen worden gegenereerd.

PROJECT LOCATIE

 

bg_image1