FAQ.jpg

Projecten

Betere houtovens in Zuid India

Meer dan 43.000 ‘Chulika’ verbeterde houtovens worden verstrekt aan 21.500 families op het platteland van Koppal. Deze fornuizen hebben een schonere verbranding dan de traditionele soort en verbruiken 67,5% minder brandhout. Dit levert een enorme besparing van CO₂ uitstoot en geeft de vrouwen per dag 3 tot 4 uur extra tijd om andere inkomsten te verwerven. De families kunnen bovendien na 6 jaar zelf de CO₂ rechten verkopen.

ONTDEK DE PERSOONLIJKE VERHALEN EN BEELDEN ACHTER DIT PROJECT:

Devamma-300x225 Yallamma-300x200 Yamanamma-225x300

Verbeterde houtovens bij koffieboeren in Ethiopië

De koffiesector in Ethiopië wordt bedreigd door ontbossing en klimaatverandering. Koffie is extreem gevoelig voor temperatuurstijging. Eén graad hoger zorgt al voor kwaliteitsverlies, twee graden betekent productiviteitsverlies, en bij drie graden heeft de struik moeite te overleven. Vooral kleine boeren worden hard getroffen. Zij zijn voor hun bestaan direct afhankelijk van de opbrengst van hun land en zijn financieel niet in staat om zich te weren tegen de gevolgen. Daarom investeert FairClimateFund samen met koffie coöperatie OCFCU in de verspreiding van 40.000 schone houtovens bij kleine koffieboeren in Ghimbi en omgeving.

ONTDEK DE PERSOONLIJKE VERHALEN EN BEELDEN ACHTER DIT PROJECT:

Mabraat Kabbada Mirkana Ashana Mulane Jabessa Ethiopië

Biogasinstallaties in India

FairClimateFund bouwt voor huishoudens 12.000 biogasinstallaties die werken op mest en daarmee ca. 3 ton CO₂ per jaar besparen. De installatie levert schonere energie, minder ontbossing en meer tijd om te besteden aan andere bronnen van inkomsten. Bijkomstigheid is dat het restproduct vruchtbaarder is dan mest en direct op het veld gebruikt kan worden. De huishoudens hebben na 9 jaar de installatie terugbetaald in de vorm van CO₂ rechten en mogen daarna zelf deze rechten verkopen.

ONTDEK DE PERSOONLIJKE VERHALEN EN BEELDEN ACHTER DIT PROJECT:

Story5_BagepalliThumbnail OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Koffieboeren herbebossen in Peru

Peru is een groot land met een enorme diversiteit aan landschappen en extreme fysieke contrasten. Boerengemeenschappen die in het hooggebergte van Piura leven, behoren tot de armste boeren in Peru. De toenemende degradatie van natuurlijke hulpbronnen is een groot probleem. De combinatie van grootschalige ontbossing – ten behoeve van de vraag naar brandhout en bouwmaterialen – en de uitbreiding van de infrastructuur leidt tot snelle woestijnvorming. Dit heeft enorme gevolgen voor de watercyclus en voedselproductie. NorAndino is een coöperatie van kleine boeren die landbouwgewassen telen als cacao, koffie en suiker. Samen met de lokale NGO Progrese – tegenwoordig ProClimate – en verscheidene andere belanghebbenden, herbebossen zij hun natuurgebied.

ONTDEK DE PERSOONLIJKE VERHALEN EN BEELDEN ACHTER DIT PROJECT:

Nieuwe kooktechnieken in Zuid Afrika

Aan meer dan 40.000 gezinnen wordt de Basa Magogo (”light it up grandmother”) kooktechniek geintroduceerd. Een methode waar 50% procent minder brandstof voor nodig is en waarmee de uitstoot van schadelijke stoffen en roet tot wel 90% wordt gereduceerd. Dit bespaart 1,3 ton CO₂ per jaar en levert bovendien tijdsbesparing, minder longziektes en lagere doktersrekeningen op.

ONTDEK DE PERSOONLIJKE VERHALEN EN BEELDEN ACHTER DIT PROJECT:

Story2_DinahThumbnail Story1_JosephinaThumbnail Story3_RosinaThumbnail Story4_VasamuziThumbnail
bg_image1