slider-nonprofit.jpg

419


ICCO heeft samen met Kerk in Actie een klimaatprogramma en ondersteunt daarmee klimaatprojecten. Het FairClimateFund is een van de projecten binnen het FairClimate-programma van ICCO en ondersteunt projecten voor het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, maar ondersteunt ook projecten waar schonere energie gebruikt kan worden, zoals het bouwen van biogasinstallaties. ICCO geeft als oprichter en aandeelhouder van het FairClimateFund natuurlijk zelf het goede voorbeeld door de onvermijdelijke CO2-uitstoot te compenseren. Jaarlijks wordt de footprint berekent van ICCO’s uitstoot. Daarnaast onderneemt ICCO activiteiten om de CO2-uitstoot binnen de hele organisatie terug te brengen. Door de verschillende activiteiten van ICCO wordt er veel gevlogen. De negatieve effecten die dit heeft op het klimaat compenseert ICCO door voor de resterende CO2-uitstoot bij het FairClimateFund carbon credits te kopen.

Meer informatie is te lezen op www.icco.nl

bg_image1