slider-particulier.jpg

11

VEEL GESTELDE VRAGEN

Staat je vraag er niet tussen? Stel hem via info@fairclimatefund.nl


Vragen over CO₂ compensatie

Hoe koop ik eerlijke CO2 rechten?

Het aankopen van CO₂ rechten verloopt in drie stappen:

  1. Scan. De eerste stap is altijd een berekening van de CO₂-uitstoot. De CO₂ uitstoot van uw bedrijf wordt gescand, waarmee u ziet wat uw impact op het milieu is.
  2. Reduceer. Op basis van de berekening van uw CO₂ uitstoot ontvangt u advies op maat om uw uitstoot te reduceren en geld te besparen.
  3. Compenseer. De uitstoot die u niet kunt reduceren compenseert u met eerlijke CO₂ rechten van FairClimateFund.

Eén “carbon credit”, oftewel “CO₂ recht” staat gelijk aan één ton CO₂ uitstoot. Na ontvangst van de betaling registreren wij uw compensatie bij een onafhankelijke organisatie. Hierdoor weet je zeker dat uw credits niet dubbel worden verkocht. Van FairClimateFund ontvang je een certificaat met de vermelding van de unieke serienummers.

Hoe houdt FairClimateFund rekening met andere broeikasgassen?

Bij het scannen van uw CO₂ uitstoot houdt FairClimateFund ook rekening met de uitstoot van andere broeikasgassen, bijvoorbeeld methaan. Dit doen we door in onze berekeningen altijd uit te gaan van CO₂e. CO₂e is een afkorting voor “koolstofdioxide-equivalenten”.


Vragen over eerlijke CO₂ handel

Hoe betrouwbaar zijn de projecten van FairClimateFund?

FairClimateFund levert eerlijke CO₂ rechten. De projecten worden gecertificeerd door de hoogste standaarden en gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie. Dit proces levert zeer betrouwbare CO2 rechten op. Bovendien wordt er bij Gold Standard ook gelet op sociale aspecten.

Hoe kan ik zien waar ik het verschil maak?

Omdat u bij het FairClimateFund CO₂ rechten koopt, krijgt een certificaat met een uniek serienummer. Hierop staat aangegeven in welk project, volgens welke standaard en in welk dorp of streek de CO₂-rechten geproduceerd zijn.

Op onze projectenpagina vindt u informatie over deze projecten en persoonlijke verhalen van de betrokken gezinnen. Bekijk ook ons YouTube kanaal om een beeld te krijgen van de lokale impact.

Waarom zijn de rechten Fair Trade?

FairClimateFund zorgt ervoor dat de huishoudens toegang krijgen tot schonere energie en de investering hiervoor geheel kunnen terugverdienen door de verkoop van carbon credits. Er wordt geïnvesteerd in een lange termijn relatie. De gezinnen krijgen een eerlijke prijs voor de CO₂ rechten die zij produceren. Winst wordt met de huishoudens gedeeld en gebruikt om nieuwe projecten te financieren. Lees ook onze pagina over eerlijke CO₂ compensatie.


Vragen over de voordelen van klimaatcompensatie

Waarom zou ik klimaatneutraal worden?

Klimaatneutraal zijn betekent dat u niet meer bijdraagt aan de klimaatverandering. Met uw bijdrage aan één van onze projecten beperkt u de CO₂-uitstoot in de wereld. Tevens steunt u gezinnen in ontwikkelingslanden. U investeert dus in een beter en eerlijker klimaat. Bovendien hebt u vaak lagere kosten als u uw uitstoot vermindert.

Waarom zou ik via FairClimateFund klimaatneutraal worden?

FairClimateFund investeert in verbetering van het klimaat én in mensen. Pro poor en pro climate. Door te kiezen voor FairClimateFund wordt u klimaatneutraal, helpt u het klimaat en helpt u gezinnen in ontwikkelingslanden aan schone energie. Drie vliegen in één klap. FairClimateFund geeft tips om energiezuiniger en groener te worden. Bij FairClimateFund compenseert u met de mooiste en eerlijkste CO2 rechten op de markt.


Vragen over FairClimateFund

Wat is FairClimateFund?

FairClimateFund is een BV zonder winstoogmerk. Voor bedrijven en organisaties die maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen, biedt FCF de mogelijkheid om co2 uitstoot te compenseren met eerlijke co2 rechten. FairClimateFund is door ICCO opgericht die ook de enige aandeelhouder is.

Hoe werkt FairClimateFund?

FairClimateFund investeert in projecten in ontwikkelingslanden, zoals het bouwen van biogasinstallaties in India. Met deze biogasinstallaties koken families klimaatvriendelijk. Ze gebruiken geen benzine of hout meer en dat zorgt voor een vermindering van de CO₂-uitstoot. Die besparing levert CO2 rechten op. FairClimateFund biedt deze CO2 rechten aan op de Nederlandse markt waar bedrijven, instellingen en particulieren deze kunnen kopen. Op die manier worden zij klimaatneutraal waar zij, met recht, trots op zijn. Door te verminderen en de restuitstoot te compenseren investeert men in schone energievoorziening in ontwikkelingslanden. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Is FairClimateFund geïnteresseerd in nieuwe projecten of partners?

FairClimateFund is altijd geïnteresseerd in nieuwe projecten en partners. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Achtergrond informatie

Wat houdt “Gold Standard” in?

De Gold Standard is een keurmerk voor CO₂-rechten. Het geeft aan dat deze op een goede en betrouwbare manier tot stand komen. Gold Standard is op dit moment de betrouwbaarste standaard voor CO₂-rechten.

Gold Standard berekent hoeveel CO₂ uitstoot er gereduceerd wordt en controleert of dit niet ook zonder het project was gebeurd (additionaliteit). Ook wordt er gekeken of er genoeg inspraakmogelijkheden zijn, er geen negatief milieueffect is en of de lokale bevolking er sociaal en economisch beter van wordt. Klik hier voor meer informatie over de Gold Standard. FairClimateFund ontwikkelt alleen projecten met de mogelijkheid tot Gold Standard registratie.

Waarom maken jullie zoveel mogelijk gebruik van “Gold Standard”?

CO₂-rechten kun je niet beetpakken, ze zijn niet tastbaar. Daarom is het belangrijk dat ze betrouwbaar zijn. Als FairClimateFund zijn we alleen betrokken bij betrouwbare certificaten. Volgens een recente studie van het Ministerie van VROM bieden het CDM mechanisme en de Gold Standard de beste garantie op betrouwbare CO₂ rechten (Evaluatie Klimaatstandaarden, Ministerie VROM, februari 2009).

Wat het verschil tussen Vrijwillige Emissie Rechten (VER’s) en Verplichte Emissie Rechten (CER’s)?

Landen die het VN-Klimaatverdrag hebben ondertekend zijn verplicht hun uitstoot te verminderen. Het Kyotoprotocol biedt hen mogelijkheden om hun doelstellingen te behalen door middel van CO₂ compensatie. Zo is de verplichte markt voor emissie rechten ontstaan. De vrijwillige markt biedt bedrijven, NGO’s en individuen de mogelijkheid om hun eigen uitstoot op vrijwillige basis te compenseren door de aankoop van carbon credits.

Het verschil tussen de verplichte en de vrijwillige markt is dat de vrijwillige CO₂ rechten (VER) niet gebruikt kunnen worden om aan verplichtingen van het Kyotoprotocol te voldoen. Een verplicht CO₂ recht (d.w.z. gecertificeerde emissie reductie, CER) kan wel worden ingezet voor vrijwillige compensatie.

FairClimateFund heeft zowel CER’s als VER’s in haar portfolio maar richt zich op de vrijwillige markt.

Waar kan ik meer informatie vinden over het Kyoto protocol?

Klik hier 


Neem voor meer vragen en informatie gerust contact met ons op.

 

bg_image1