Nieuws.jpg

7671

FAIRTRADE CARBON CREDITS
 
Bij FairClimateFund kunt u uw COuitstoot compenseren met Fairtrade Carbon Credits (FCC's), gecertificeerd volgens de Fairtrade Climate Standard. Deze relatief nieuwe en innovatieve standaard werd ontwikkeld door Fairtrade International en Gold Standard. FairClimateFund is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze standaard, en wij zijn trots dat ons Clean Cookstoveproject in India gecertificeerd is volgens de Fairtrade Carbon Standard!
 
Lees meer over de Fairtrade Climate Standard of bekijk het filmpje hieronder.
 
Ook compenseren met Fairtrade Carbon Credits?
Fairtrade Carbon Credits uit ons Clean Cookstoveproject in India zijn nu beschikbaar! Wilt u uw CO2 uitstoot compenseren met deze Fairtrade Carbon Credits? Neem dan contact met ons op.
 


UITGANGSPUNTEN FAIRTRADE CARBON CREDITS

Fairtrade minimumprijs
Uitsluitend voor Fairtrade Carbon Credits (FCC’s) geldt een minimumprijs. Hierdoor is er gegarandeerde dekking voor de reguliere projectkosten, waardoor een financieel vangnet ontstaat. Dit is een echte innovatie in de vrijwillige CO2 markt.

Eigenaarschap van het klimaatproject en de carbon credits
De lokale gemeenschappen die de carbon credits genereren, zijn zelf eigenaar van het project, en kunnen zo verdienen aan de verkoop van hun carbon credits. Dit is uniek in de CO2 markt, aangezien zij meestal geen enkele vergoeding ontvangen.

Vergroten van de weerbaarheid
Bovenop de prijs voor FCC’s wordt een Fairtradepremie betaald, die rechtstreeks naar de lokale gemeenschappen gaat. Met deze premie kunnen zij activiteiten opzetten om hun weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten.

Bottom-up capaciteitsopbouw
Lokale gemeenschappen spelen een actieve rol in de klimaatprojecten. Zij verbeteren hun kennis over klimaatverandering en worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project. Zij krijgen hierbij begeleiding van lokale projectondersteuners.

Vermindering CO2 uitstoot bij eindafnemers
Kopers van FCC’s moeten met een onderbouwd plan komen om hun eigen uitstoot terug te dringen en resterende CO2 uitstoot steeds meer via FCC’s te compenseren.

 

bg_image1